Inne usługi

Usługi PATENTOWE

access_time3 lutego 2018

Oferujemy: – zgłoszenia do Urzędu Patentowego: wynalazków, wzorów użytkowych i przemysłowych, znaków towarowych słownych, graficznych i innych, – umowy przewidziane prawem wynalazczym dotyczące udzielania licencji

menu
menu