IX ogólnopolski Kongres Kobiet

Z upoważnienia Pani Prezes Ewy Mańkiewicz-Cudny przekazujemy informację dla Pań działających w Stowarzyszeniach Naukowo-Technicznych NOT

W dniach 9-10 września br. odbędzie się w Poznaniu IX ogólnopolski Kongres Kobiet. Organizatorki oferują kilkanaście centrów tematycznych (panele, dyskusje, warsztaty), poświęconych sprawom polityki międzynarodowej, polityki wewnętrznej, ruchom oporu, kwestiom ekologicznym, wychowawczym, ekonomicznym i zdrowotnym, (zajmiemy się uzależnieniami i depresjami).

Proponują rozmowy o ekoterroryzmie i ekofeminizmie (m.in. o filmie „Pokot” Agnieszki Holland). Także zastanowienie się nad przyszłością ruchów w obronie praw kobiet.
Wśród tematów znajdą się sprawy edukacji (tegorocznej reformy i niejasnej przyszłości szkoły), sprawy niepełnosprawności (tym razem hasło „Chcemy całego życia” będzie głoszone przez osoby zajmujące się dziećmi autystycznymi i z zespołem Aspergera), sprawy seniorów oraz sprawy kultury.
To, co może być ciekawe dla naszego środowiska, środowiska technicznego ruchu stowarzyszeniowego to wizje przyszłości Polski i Europy, diagnozowanie rynku pracy, innowacyjność gospodarki i prekariat kobiet (jak również to, co nam dało 500 plus).

Zainteresowane Panie zapraszam do wejścia na stronę www.kongreskobiet.pl

Rejestrować można się pod adresem:
https://www.kongreskobiet.pl/pl-PL/register-user/kongresy_kobiet/ix_kongres_kobiet/rejestracja

menu
menu