Usługi PATENTOWE

Usługi PATENTOWE

Oferujemy:
– zgłoszenia do Urzędu Patentowego: wynalazków, wzorów użytkowych i przemysłowych, znaków towarowych słownych, graficznych i innych,
– umowy przewidziane prawem wynalazczym dotyczące udzielania licencji przenoszenia praw lub współwłasności,
– wycena wartości niematerialnych,
– badania patentowe.

menu
menu